நற்செய்தி ஒரு புதியபார்வை

adam&eveஏதோன் தோட்டத்தில்… கடவுள் முன்னிலையில் கனியை உண்ட ஆதாம் ஏவாள் .. அதற்கு காரணமாயிருந்த பாம்பு.. கடவுள் பாம்பிடம் கூறுவார் “உனக்கும் ஸ்திரிக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகையை உண்டாக்குவேன்.” இங்கேதான் தர்மத்திற்கும் அதர்மத்திற்கும் யுத்தம் தொடங்குகிறது. போராட்டத்தின் வித்து விழுகின்றது. இயேசு இங்கு பூமியில் வரும் பொழுது சாத்தானின் சோதனைகளோடுதான் புதிய ஏற்பாடு தொடங்குகிறது, அது கல்வாரி சிலுவை மரணத்திலும் தொடர்கிறது . விவிலியம் முழுவதும். தர்மத்திற்கும் அதர்மத்திற்கும். இருளுக்கும் ஒளிக்கும் எழுந்த போராட்டமா? சற்று சிந்தித்து பார்ப்போம். விவிலியத்தில் காணுகின்ற காட்சிகள் நடைபெறும் சம்பவங்கள் தர்மத்திற்கும் அதர்மத்திற்கும் எழுந்த போராட்டம் என்று ஒதுக்கிவிடமுடியாது நற்செய்திகளின் உள்ளே சிறிது ஆழமாக போனால் தர்மத்திற்கும் அதர்மத்திற்குமே போராட்டமாக உள்ளது. ஒருவகையில் தர்மத்தின்படி செயல் பட்டு இன்னொரு விதத்தில் தர்மத்தை தவறினால்…….இந்த போராட்டமே கிட்டதட்ட விவிலியம் முழுக்க தென்படுகிறது. எளிதாக தோன்றும் தர்மம் அதை காப்பாற்றி நடக்கும் பொழுது சிக்கலாகிவிடுகிறது.

ஓவ்வொருவருக்கும் வெவ்வேறு விதமான தர்மங்கள். அதை எல்லாம் எதிர் நோக்கிய பொழுது எதை பின் பற்றுவது என்ற குழப்பங்கள் எழுகிறது. அந்த குழப்பங்களாலும் அதில் நம்மை எவ்வாறு விடுவித்துக் கொள்வது, எதை தேர்தெடுப்பது என்ற வழிமுறைகளை சொல்லிதருவது நற்செய்தி.

தனித்தன்மை மிக்க ஒவ்வொருவரும் ஒரு திருப்புமுனையில் தங்கள் முடிவுகளை எடுப்பதை நாம் காண்கின்றேம். நற்செய்தி காட்டும் தர்மத்தின் சிக்கல்களை முழுவதும் அறிந்தவனாக நாம் சொல்ல முடியாவிட்டாலும் அறிந்ததை சொல்லாமல்லவா ... அப்படி சில நிகழ்வுகள் .. ஆம் அது தர்மத்திற்கும் அதர்மத்திற்க்குமே இடையே எழுந்த போராட்டங்கள்…

Mary and angel மரியாளைப் பார்ப்போம் இவள் மணஒப்பந்தமானவள் வானதூதர் மரியாளிடம் கடவுளின் அருளால் “நீ ஒரு குமாரனைப் பெறுவாய்” என்ற பொழுது மண ஒப்பந்தமான மரபுவழியை தேர்தெடுப்பதா அல்லது மறையுண்மை உரைக்கும் தூதரின் மொழியான ஆண்டவரின் விருப்பத்தை ஏற்பதா? இங்கே தர்மத்திற்கும் அதர்மத்திற்க்குமே சங்கடம் வருகிறது. ஆயினும் மரியாள் மறையுண்மையை இறைவிருப்பத்தை ஏற்கின்றாள் . அந்த முடிவால் மனிதகுலம் மீட்கபடுகிறது . இதை லூக்காஸின் நற்செய்தி கூறுகின்றது.

மரியாளின் கணவனான யோசேப்பைப் பார்ப்போம். கன்னிமரி கருதாங்கியிருப்பதாக தெரிந்தது. அவளை விலக்கிவிடுவதா? ஏற்றுகொள்வதா என்ற சிக்கல் வரும் பொழுது கனவினில் தூதரின் மொழி கேட்டு சூசை உடனே தம் மனைவியை ஏற்றுக்கொண்டார்

ஆலயத்தில் சக்கரியாஸிடம் "உன் மனைவி மகனைப் பெறுவாள்" என்ற பொழுது வயதான நிலையில் இருந்த அவரால் அந்த உண்மையை ஏற்க முடியவில்லை அதன் பயனாக ஊமையானவர் பின்னர் மகன் பிறந்தபொழுது அவனுக்கு பெயரிட வாய்திறந்தார்.

Peter repented பேதுருவிடம் செல்வோம். "உம்மோடு இறக்கவேண்டியிருந்தாலும் உம்மை மறுதலியேன்" என்று இயேசுவிடம் இரவு உணவின் பொழுது கூறியவர் இவர். இயேசு பேதுருவின் பாதங்களை கழுவியவர். கால்களின் ஈரம் காய்வதற்குள் சோதனை வருகின்றது. ஊழியக்காரி ஒருவள் பேதுருவிடம் "இயேசுவோடு நீ இருந்தாய்" என்று கூறியவளிடம் அவள் கூறியதை ஏற்பதா அல்லது மறுப்பதா? என்ற நிலையில் இரண்டு முறை "தெரியாது தெரியாது" என்றார். இயேசுவை முன்றவது முறை சபிக்கவும் ஆணையிடவும் தொடங்கினார். கோழி கூவியல்லவா அவர் வாயை ழூடியது. தன்னை புறக்கணிக்கப் படுவதற்காகவே அரவணக்கப்பட்ட பாத்திரமல்லவா பேதுரு. அநியாயம் செய்து ஒரு நியாயத்தை கொன்றுவிட்டார்.

Jesus இயேசுவிடம் செல்வோம். இயேசு கூறுவார் “என் விருப்பத்தை நிறைவேற்ற அன்று, என்னை அனுப்பியவருடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றவே வந்தேன்” (யோவான் 6:39) "நானும் தந்தையும் ஒன்று" என்று கூறியவர் ஜெத்சமனி தோட்டத்தில் கலக்கம் அடைகின்றார் தந்தையின் விருப்பத்தை ஏற்பதா? விலகுவதா? "கூடுமானல் இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு விலகட்டும்" என்று ஒருமுறையல்ல இருமுறையல்ல முன்றுமுறை கூறுகின்றார். இரத்தவேர்வை வேர்க்கின்றார். முடிவில் தனக்கு நிகழபோவதை எண்ணி தானே முன் சென்று தன்னை பிடிக்கவருபவர்களிடம் செல்கின்றார். தந்தையின் விருப்பத்தை ஏற்கின்றார்.

யூதாஸைப் பார்ப்போம் இவனும் இயேசுவேடு இரவு உணவில் கலந்துகொண்டவன். வேடிக்கை என்னவென்றால் யூதாஸின் வாய் ஒருபக்கம் அப்பத்தை உண்டு அன்பை பேசிக்கொண்டே இருந்தது. அவனது கைகளோ இன்னொருபக்கம் காட்டி கொடுப்பதற்காக வெள்ளிகாசுகளை எண்ணிக்கொண்டேயிருந்தது. முடிவில் தனக்கு வந்த சிக்கலில் மாட்டிக்கொண்டான். இயேசுவை காட்டிக்கொடுத்துவிட்டான்.

பிலாத்துவைப் பார்ப்போம் யூதசங்கம் இரத்தகறையோடு இயேசுவை நிறுத்தினார்கள் பிலாத்துவின் முன்பு. இயேசுவை கையளித்தது பொறமையில்தான் என்று அறிந்திருந்தான் (மத் 27:19). இயேசுவிடத்தில் ஒரு குற்றமும் காணவில்லை என்று கூறினான். இயேசுவை விடுவிப்பதா அல்லது தண்டிப்பதா என்ற போராட்டத்தில்…….. பிலாத்துவின் வீரம் அருகில் இருந்தது. ஆனால் நீதி தூரம் போய்விட்டது. குற்றம் ஒன்றும் இல்லை என்று தண்டனை கொடுத்தான். நீதி தராசின் முள்ளே நெஞ்சில் குத்திய கதை இது.

பிலாத்து முள் செடிகளின் நடுவே விழுந்த விதை. கழுத்தில் கல்லைத் தொங்கவிட்டு நடுக்கடலில் விழுந்தவன். இவன் தீர்ப்பு…

crucifictionவிவிலிய பக்கங்களில் இன்னமும் இரத்தத்தோடு துடிக்கும் ஒரு இதயத்தின் உண்மை கதை. நல்லகள்ளனை சிலுவையில் பார்க்கிறோம். யூதர்களுடனும் மற்றெரு கள்ளனுடனும் சேர்ந்து இயேசுவை கேலிபேசும் திருடனாக நின்றவன் நியாயம் பற்றி பேசி, இறுதியில் ஞானம் பேசும் மானிடனாகி பின் இயேசுவுடன் வானகம் போகின்றவனை வியப்புடன் பார்க்கின்றோம். நியாயத்தின் பக்கம் நாம் இருப்பது வேறு. நம் பக்கம் நியாயம் இருப்பது வேறு என்பது சிந்தனையை தூண்டும் முதுமொழி. என் நியாயம் என் தரப்பு என்னும் தனிமனித சிந்தனை தடத்தில் உச்சமாயிருப்பது தவிர்க்க இயலாது. இது பேதுருக்கும் யூதாசுக்கும் பொருந்தும். படிக்கிற அனைவரும் பதை பதைக்கும் அளவில் மறுதலிக்கும் பேதுரு மேலும் காட்டிக் கொடுக்கும் யூதாஸின் மேல் கோபம் வருகிறது. நமக்காக இறக்கும் இயேசுவின் மீது இரக்கம் வருகிறது. இது விவிலியத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி.

தர்மத்திற்கும் அதர்மத்திற்குமே ஏற்படும் போரட்டங்கள் தர்மத்திற்கும் அதர்மத்திற்குமே இடையே எழும் சோதனைகள் எல்லாம் தண்டனைகள் அல்ல. மாறாக விண்ணகம் வழி காட்டும் படிகட்டுகள். இதை இறையியலை வைத்தான், மறை உண்மையைத்தான் மேலே கண்ட விவிலிய மனிதர்கள் வழியாக உணர்த்தி விடுகின்றன். அவர்கள் வாழ்வில் நடந்த நிகழ்ச்சிகள் ஒருபாடமாக நமக்கு போதிக்கின்றன.

அ.அல்போன்ஸ்-பெங்களுர்